قابل توجه دانشجویان رشته حقوق جزاء و جرم شناسی ورودی بهمن 91

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق جزاء و جرم شناسی ورودی بهمن 91 دانشگاه می رساند کلاسهای این دسته از دانشجویان در فروردین ماه سال 91 با هماهنگی مدیر محترم گروه (دکتر فضلی ) تشکیل خواهد گردید.(روز شروع کلاسها 21 و 22 فروردین ماه)

شایان ذکر است کلاسها بصورت دو روز پشت سرهم(چهارشنبه و پنجشنبه) برگزار خواهد گردید.همچنین ثبت دروس در روز اول شروع کلاسها در محل دانشگاه انجام می گیرد.

عنوان دروس ارائه شده :

1- تاریخ تحولات کیفری (دکتر مرادی )

2- جامعه شناسی جنایی(دکتر عبدالهی)

3-حقوق جزای بین الملل(دکتر اختری)

4-حقوق جزای اختصاصی1(دکتر یوسفی)

5-سمینار(دکتر فضلی)

/ 0 نظر / 12 بازدید