درباره سمینار آقای دکتر توکلی(مهندسی برق)

به اطلاع دانشجویان محترم رشته برق می رساند زمان ارائه سمینار آقای دکتر توکلی روز پنجشنبه مورخ 92/04/13 راس سلعت 30:9 صبح در محل گروه ارشد برق واقع در مجتمع فنی و مهندسی(قنات) می باشد. حضور دانشجویان مذکورالزامی است.

/ 0 نظر / 15 بازدید