# متفرقه

درباره تشکیل کلاس وصایا

یاطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاس درس وصایای حضرت امام بامشخصه 331و336 استادآقامحمدی ازروزشنبه هرهفته برگزارمی گردد حضورکلیه دانشجویان محترم که این ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

برگزاری کلاس مکانیک ضربه استادنظام آبادی

باطلاع دانشجویان محترم می رساندجبرانی کلاس مکانیک ضربه دکترنظام آبادی درتاریخ های زیرتشکیل می گردد: روزدوشنبه مورخ   91/12/7  روزدوشنبه مورخ 91/12/14
/ 0 نظر / 6 بازدید

درباره درس سمینار

    اطلاعیه درخصوص زمان تحویل سمینار   به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین زمان دفاع وتحویل درس سمیناردرتمامی رشته هادرنیمسال اول تحصیلی 20 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

درباره تشکیل کلاس روش تحقیق استادفاضلی

قابل توجه دانشجویان گرامی که درس روش تحقیق بامشخصه 291 رااخذنموده اندمی رساندکلاس فوق درروز جمعه  ازساعت 12-8توسط استادفاضلی تشکیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

درباره تشکیل کلاس استادخورشیدی

قابل توجه دانشجویان محترمی که درس ریاضیات مهندسی پیشرفته بااستادخورشیدی اخذنموده اند کلاسها روزپنجشنبه مورخ 91/8/25  ارساعت 8صبح برگزارمی گردد
/ 0 نظر / 5 بازدید

درباره کلاسهای کاربردکامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربردکامپیوتر رااخذ نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:   ردیف روز ساعت مشخصه 1 یکشنبه 19-30/17 46 2 چهارشنبه 19-30/17 294 3 پنجشنبه 19-30/17 371 4 پنجشنبه 15/17-45/15 333
/ 0 نظر / 5 بازدید

درباره کلاسهای وصایای امام(ره)

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس وصایای امام(ره) رااخذ نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:   ردیف روز ساعت مشخصه 1 پنجشنبه 15/11-15/10 378 2 پنجشنبه 30/12-30/11 386 3 جمعه 15/11-15/10 335 4 جمعه 15/11-15/10 292
/ 0 نظر / 6 بازدید