# علوم_و_تحقیقات_اراک

برنامه امتحانات رشته طراحی کاربردی

ردیف نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت برگزاری 1 مکانیک محیطهای پیوسته 1 حسینی هاشمی جمعه 15/11/89 30/16-30/14 2 ارتعاش سیستمهای ممتد حسینی هاشمی یکشنبه 10/11/89 30/16-30/14 3 محاسبات عددی پیشرفته اسدی جمعه 1/11/89 30/16-30/14 4 ریاضیات پیشرفته 1 نجفی زاده چهارشنبه 6/11/89 13-30/8
/ 0 نظر / 6 بازدید

نمرات روش های اجزاء محدود دکتر هاشمی (سازه)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881071914 16 شانزده 2 881057728 5/17 هفده ونیم 3 881057730 18 هجده 4 881057732 13 سیزده 5 881057735 12 دوازده 6 881057741 15 پانزده 7 881071916 16 شانزده 8 881057745 15 پانزده 9 881057749 13 سیزده 10 881057750 12 دوازده 11 881057752 13 سیزده 12 881057753 13 سیزده 13 881057755 13 سیزده 14 881057758 13 سیزده        
/ 0 نظر / 10 بازدید

نمرات روشهای برنامه ریزی وکنترل پروژه دکتر روغنیان (مدیریت ساخت)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057804 14 چهارده 2 881057805 0 صفر 3 881057806 14 چهارده 4 881071917 0 صفر 5 881057816 5/18 هجده نیم 6 881057817 75/15 پانزده وهفتادوپنج صدم 7 881057824 18 هجده 8 881057827 5/17 هفده ونیم 9 881057828 5/17 هفده ونیم 10 881057832 5/17 هفده ونیم 11 881057833 5/18 هجده نیم
/ 0 نظر / 10 بازدید

نمرات درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057441 5/15 پانزده ونیم 2 881057446 5/13 سیزده ونیم 3 881057447 13 سیزده 4 881057448 19 نوزده 5 881057449 5/15 پانزده ونیم 6 881057450 5/17 هفده ونیم 7 881057455 5/17 هفده ونیم 8 881057456 5/17 هفده ونیم 9 881057457 19 نوزده 10 881057459 16 شانزده 11 881057462 5/14 چهارده ونیم 12
/ 0 نظر / 9 بازدید

نمرات رفتار سازمانی پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057441 5/16 شانزده نیم 2 881057446 18 هجده 3 881057447 17 هفده 4 881057448 5/18 هجده ونیم 5 881057449 17 هفده 6 881057450 19 نوزده 7 881057455 18 هجده 8 881057456 17 هفده 9 881057457 5/17 هفده ونیم 10 881057459 15 پانزده 11 881057462 5/17 هفده ونیم 12
/ 0 نظر / 10 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید  نام درس روز تاریخ ساعت ریاضیات مهندسی پیشرفته شنبه 9/5/89 13-11 آنالیز شکل دهی فلزات پنجشنبه 14/5/89 13-11 محاسبات عددی پیشرفته دوشنبه 18/5/89 13-11
/ 0 نظر / 9 بازدید