# علوم_و_تحقیقات_اراک

نمرات درس تئوری مدیریت پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057441 5/15 پانزده ونیم 2 881057446 5/13 سیزده ونیم 3 881057447 13 سیزده 4 881057448 19 نوزده 5 881057449 5/15 پانزده ونیم 6 881057450 5/17 هفده ونیم 7 881057455 5/17 هفده ونیم 8 881057456 5/17 هفده ونیم 9 881057457 19 نوزده 10 881057459 16 شانزده 11 881057462 5/14 چهارده ونیم 12
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات رفتار سازمانی پیشرفته دکتر غفاری (مدیریت دولتی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057441 5/16 شانزده نیم 2 881057446 18 هجده 3 881057447 17 هفده 4 881057448 5/18 هجده ونیم 5 881057449 17 هفده 6 881057450 19 نوزده 7 881057455 18 هجده 8 881057456 17 هفده 9 881057457 5/17 هفده ونیم 10 881057459 15 پانزده 11 881057462 5/17 هفده ونیم 12
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات درس تعلیم و تعلیم دکتر فقیهی (مشاوره و راهنمایی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057494 18 هجده 2 881057496 19 نوزده 3 881057499 15 پانزده 4 881057500 16 شانزده 5 881057502 17 هفده 6 881057503 5/17 هفده نیم 7 881071899 0 صفر 8 881057504 18 هجده 9 881057505 12 دوازده 10 881057506 5/18 هجده نیم 11 881057508 16 شانزده
/ 0 نظر / 7 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ساخت وتولید  نام درس روز تاریخ ساعت ریاضیات مهندسی پیشرفته شنبه 9/5/89 13-11 آنالیز شکل دهی فلزات پنجشنبه 14/5/89 13-11 محاسبات عددی پیشرفته دوشنبه 18/5/89 13-11
/ 0 نظر / 7 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی   نام درس روز تاریخ ساعت مکانیک خاک پیشرفته دوشنبه 11/5/89 13-11 مهندسی پی پیشرفته پنجشنبه 14/5/89 13-11 ریاضیات عالی پیشرفته یکشنبه 17/5/89 13-11
/ 0 نظر / 7 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-مدیریت ساخت

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-مدیریت ساخت نام درس روز تاریخ ساعت تکنولوژی عالی بتن یکشنبه 10/5/89 13-11 تحقیق درعملیات سه شنبه 12/5/89 13-11 روشهای برنامه ریزی وکنترل پروژه پنجشنبه 14/5/89 13-11
/ 0 نظر / 7 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-سازه

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-سازه نام درس روز تاریخ ساعت روشهای اجزامحدود یکشنبه 10/5/89 13-11 الاستیسیته چهارشنبه 13/5/89 13-11 ریاضیات عالی مهندسی یکشنبه 17/5/89 13-11 پایداری سازه ها دوشنبه 18/5/89 13-11
/ 0 نظر / 8 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته راهنمایی ومشاوره  نام درس روز تاریخ ساعت روشهای آماری پیشرفته یکشنبه 10/5/89 16-14 نظریه های مشاوره وراهنمایی پنجشنبه 14/5/89 13-11 تعلیم وتربیت اسلامی یکشنبه 17/5/89 16-14
/ 0 نظر / 8 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته شیمی تمام گرایشها  نام درس روز تاریخ ساعت شیمی آلی پیشرفته شنبه 9/5/89 13-11 شیمی معدنی پیشرفته پنجشنبه 14/5/89 13-11 شیمی تجزیه پیشرفته دوشنبه 18/5/89 13-11
/ 0 نظر / 7 بازدید