# علوم_و_تحقیقات_اراک

برنامه امتحانات رشته مکانیک خاک و پی

ردیف نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت برگزاری 1 مکانیک خاک پیشرفته جیریایی شنبه 25/10/89 30/10-30/8 2 زمین شناسی مهندسی پیشرفته یوسفی راد شنبه 25/10/89 13-11 3 مهندسی تونل لادریان دوشنبه 27/10/89 13-11 4 ریاضیات عالی مهندسی سلیم بهرامی پنج شنبه 30/10/89 13-11 5 مکانیک سنگ لادریان شنبه 2/11/89 13-11 6 آبهای زیر زمینی یوسفی راد شنبه 2/11/89 13-11 7 مهندسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

برنامه امتحانات رشته حقوق

ردیف نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت برگزاری 1 حقوق جزای عمومی(1)پیش پاک بین جمعه 8/11/89 30/10-30/8 2 حقوق جزای اختصاصی(2)پیش پاک بین جمعه 8/11/89 13-11 3 حقوق جزای بین الملل آقا محمدی شنبه 25/10/89 30/10-30/8 4 آیات الاحکام شادروان شنبه 25/10/89 19-17 5 حقوق جزاء عمومی(2) عظیمی دوشنبه 27/10/89 30/16-30/14 6 حقوق جزاء عمومی(1) عظیمی سه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

برنامه امتحانات رشته مدیریت دولتی

ردیف نام درس نام استاد روز تاریخ ساعت برگزاری 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته مرتضی  قاسمی چهارشنبه 6/11/89 13-11 2 تحقیق در عملیات پیشرفته جوانمرد شنبه 25/10/89 30/16-30/14 3 نظام های اداری تطبیقی پیشرفته حمید رضا قاسمی یکشنبه 26/10/89 13-11 4 فرآیند خط مشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی (تبدیل انرژی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057900 19 نوزده 2 881057911 0 صفر 3 881071927 16 شانزده 4 881057916 5/12 دوازده ونیم 5 881057929 12 دوازده 6 881057930 5/16 شانزده ونیم 7 881057932 5/12 دوازده ونیم 8 881057889 5/17 هفده ونیم 9 881057894 5/18 هجده ونیم
/ 0 نظر / 12 بازدید

نمرات روشهای آماری پیشرفته دکتر تقوایی (مشاوره و راهنمایی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057494 5/18 هجده ونیم 2 881057496 5/19 نوزده ونیم 3 881057499 5/17 هفده ونیم 4 881057500 5/18 هجده ونیم 5 881057502 16 شانزده 6 881057503 17 هفده 7 881071899 0 صفر 8 881057504 15 پانزده 9 881057505 15 پانزده 10 881057506 5/18 هجده ونیم 11 881057508 19 نوزده 12 881057509 5/18 هجده ونیم 13 881057511 16 شانزده 14 881057512 18 هجده 15 881057513 5/17 هفده ونیم 16 881057517 15 پانزده 17 881057526 17 هفده 18 881057528 5/15 پانزده ونیم 19 881071904 19 نوزده 20 881057533 5/18 هجده ونیم 21 881057535 19 نوزده 22 881057534 5/15 پانزده ونیم
/ 0 نظر / 32 بازدید

نمرات درس فیزیولوژی دکتر جعفری (میکروبیولوژی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد 1 881057678 18.5 2 881071906 15 3 881057685 15 4 881057686 10 5 881057688 18.5 6 881071907 10 7 881057691 12 8 881057694 20 9 881057700 17.5 10 881057701 10 11 881057703 14 12 881057705 14 13 881057706 18 14 881071911 13.5 15 881057708 17 16 881057710 18.5 17 881057711 18 18 881057712 19.5 19 881057713 20 20 881057715 18.5 21 881057716 0 22 881057717 16 23 881057719 17.5 24 881057720 16.5 25 881057721 16 26 881057722 17.5 27 881057723 17 28 881057725 0
/ 0 نظر / 11 بازدید

نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته دکتر نیازی (شیمی کلیه گرایشها)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057584 12 دوازده 2 881057585 5/17 هفده و نیم 3 881057591 5/14 چهارده و نیم 4 881057594  12 دوازده 5 881057595 20 بیست 6 881057601 5/11 یازده و نیم 7 881057603 16 شانزده 8 881057609 0 صفر 9 881057599 5/17 هفده و نیم 10 881057615 0 صفر 11 881057616 12 دوازده 12 881057617 14 چهارده 13 881057625 0 صفر 14 881057635 12 دوازده 15 881057637 12 دوازده 16 881057643 0   صفر 17 881057646 16 شانزده 18 881057656 5/11 یازده و نیم 19 881057664 5/16 شانزده و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

نمرات درس تحقیق در عملیات دکتر ایزدیخواه (رته ریاضی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057538 5/11 یازده و نیم 2 881057540 18 هجده 3 881057543 19 نوزده 4 881057546 5/11 یازده و نیم 5 881057547 12 دوازده 6 881057550 15 پانزده 7 881057551 18 هجده 8 881057557 15 پانزده 9 881057560 13 سیزده 10 881057561 5/11 یازده و نیم 11 881057563 13 سیزده 12 881057565 13 سیزده 13 881057570 13 سیزده 14 881057571 16 شانزده 15 881057538 16 شانزده 16 881057578 5/11 یازده و نیم
/ 0 نظر / 12 بازدید