# علوم_و_تحقیقات_اراک

اطلاعیه مهم مربوط به نیمسال جدید تحصیلی

قابل توجه دانشجویان گرامی! 1- شروع کلاسها این ترم از شنبه مورخ 3/7/89 می باشد. 2-شهریه خود را به شماره حساب0106581617005 سیبای بانک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

نمرات روش های اجزاء محدود دکتر هاشمی (سازه)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881071914 16 شانزده 2 881057728 5/17 هفده ونیم 3 881057730 18 هجده 4 881057732 13 سیزده 5 881057735 12 دوازده 6 881057741 15 پانزده 7 881071916 16 شانزده 8 881057745 15 پانزده 9 881057749 13 سیزده 10 881057750 12 دوازده 11 881057752 13 سیزده 12 881057753 13 سیزده 13 881057755 13 سیزده 14 881057758 13 سیزده        
/ 0 نظر / 13 بازدید

نمرات درس محاسبات عددی پیشرفته دکتر علوی (تبدیل انرژی)

ردیف شماره دانشجویی نمره به عدد نمره به حروف 1 881057900 19 نوزده 2 881057911 0 صفر 3 881071927 16 شانزده 4 881057916 5/12 دوازده ونیم 5 881057929 12 دوازده 6 881057930 5/16 شانزده ونیم 7 881057932 5/12 دوازده ونیم 8 881057889 5/17 هفده ونیم 9 881057894 5/18 هجده ونیم
/ 0 نظر / 11 بازدید

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ریاضی-آنالیزعددی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته ریاضی-آنالیزعددی   نام درس روز تاریخ ساعت تحقیق درعملیات پیشرفته شنبه 9/5/89 13-11 آنالیز عددی پیشرفته دوشنبه 18/5/89 13-11  
/ 0 نظر / 10 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته عمران-خاک وپی   نام درس روز تاریخ ساعت مکانیک خاک پیشرفته دوشنبه 11/5/89 13-11 مهندسی پی پیشرفته پنجشنبه 14/5/89 13-11 ریاضیات عالی پیشرفته یکشنبه 17/5/89 13-11
/ 0 نظر / 10 بازدید

امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم 89-88 رشته حقوق جزاوجرم شناسی   نام درس روز تاریخ ساعت حقوق جزای اختصاصی (1) شنبه 9/5/89 16-14 تاریخ تحولات کیفری چهارشنبه 13/5/89 30/18-30/16 حقوق جزای عمومی(1) پنجشنبه 14/5/89 13-11 آئین دادرسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید