# دانشگاه_علوم_و_تحقیقات_مرکزی

نتایج شورای آموزشی -تاریخ اعلان (92/08/12)

نتایج شورای آموزشی  -تاریخ اعلان (92/08/12) دانشجویان مشروحه ذیل هرجه سریهتر به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند. موافقت 89 مدیریت ساخت پدرام گل عنبر 54 موافقت 91 میکروبیولوژی رباب روغنی 55 موافقت 91 الکترونیک فرید علامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

نتایج کمیسیون موارد خاص (مورخ 92/08/05)

رای شماره ارسال تاریخ ارسال ورودی رشته نام و نام خانوادگی ردیف موافقت کمیسیون 5785 92/07/22 88 مدیریت ساخت فاطمه رضایی کلانتری 111 موافقت کمیسیون 5785 92/07/22 88 شیمی میترا علی دوستی 112 موافقت کمیسیون 5785 92/07/22 88 شیمی خدیجه بچاری پورمحمدی 113 موافقت کمیسیون 5785 92/07/22 88 شیمی سمانه قاسمی 114 موافقت کمیسیون 5785 92/07/22 91 سازه محمدحسین کرمزاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

نتایج آخرین کمیسیون موارد خاص آموزشی-92/07/28

نتایج کمیسیون موارد خاص -تاریخ اعلان (92/07/28) رای شماره پاسخ تاریخ پاسخ شماره ارسال تاریخ ارسال ورودی رشته نام و نام خانوادگی ردیف مخالفت کمیسیون - - 5843 92/06/26 90 میکروبیولوژی سیده مونا موسوی 108 مخالفت کمیسیون - - 5843 92/06/26 90 کامپیوتر فرناز فتوتی خواه 109 مخالفت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

تاریخ امتحان پایان ترم پردازش سیگنال دیجیتال -دکتر سالمی

  به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی برق(الکترونیک و قدرت) می رساند امتحان پایان نیمسال اول 92-91  درس DSP آقای دکتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید