# دانشگاه_علوم_و_تحقیقات_اراک

درباره کلاسهای کاربردکامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که درس کاربردکامپیوتر رااخذ نموده اندمی رساندساعت برگزاری کلاسها به شرح ذیل می باشد:   ردیف روز ساعت مشخصه 1 یکشنبه 19-30/17 46 2 چهارشنبه 19-30/17 294 3 پنجشنبه 19-30/17 371 4 پنجشنبه 15/17-45/15 333
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات درس کنترل توان راکتیو

نمرات پایان نیمسال 2-91-90 نام درس :  کنترل توان راکتیو رشته : مهندسی برق-قدرت تاریخ اعلام نمره : 7/7/91 نام استاد : قدیمی ردیف شماره دانشجویی نمره 1 90087494 13.5 2 900864546 غ 3 900845725 11.9 4 900828975 13.5 5 891226526 غ 6 900857156 19 7 900875320 13.5 8 900862135 16.5 9 900830636 16.5 10 900817133 11.9 11 900857026 11.9 12 900857098 11.9 13 900853214 11.9 14 901590002 15 15 900857134 غ 16 900872347 14.5 17 900845737 14 18 900825292 19 19 900865736 14 20 900809548 15 21 900829024 16 22 900859841 14.5 23 891235828 13.5 24 900836656 13.5 25 891225676 14.5 26 900857274 11.9 27 891225477 14 28 900845393 12 29 900877299 13 30 900857139 غ 31 900832804 15 32 900867357 15.5 33 900840245 17 34 900825997 16 35 900831911 غ 36 891239749 15.5 37 900857042 غ 38 891244323 17 39 900831904 19 40 900817815 17 41     42     43     44     45    
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات درس تنظیم شرایط زمین

نمرات پایان نیمسال 2-91-90 نام درس :  تنظیم شرایط زمین رشته : معماری تاریخ اعلام نمره : 25/4/91 نام استاد : باور ردیف شماره دانشجویی نمره 1 900867837 20 2 900825343 18 3 900825792 18.5 4 900825828 18.5 5 900825354 15 6 900875817 16.5 7 900806458 20 8 900859355 15.5 9 900868324 غ 10 900875763 19.5 11 900825798 18 12 900825694 19 13 900156000 18.5 14 900831152 19.5 15 890969982 18 16 900875441 20 17 900825592 16 18 900830657 18.5 19 900825743 19 20 900825827 16.5 21 900825083 17 22 900814025 19.5 23 890966400 19.5 24 900825597 15 25 900825302 20 26 900825536 17 27 900825494 18 28 900825401 18 29 900825651 18 30 900831540 18.5 31 900825514 16 32 900872866 16.5 33 900825230 18 34 900834800 17 35 900866583 19 36 900825366 16 37 900825101 17 38 900825620 15 39 900825796 14 40 900872056 16 41 901275873 16 42 900825477 15.5 43 900825297 19.5 44 900825753 15 45 900861114 15 46 900862988 20 47 900832462 20 48 901560002 20
/ 0 نظر / 10 بازدید

نمرات درس اصول وتئوریهای تدریس

نمرات پایان نیمسال 2-91-90 نام درس :  اصول وتئوریهای تدریس رشته : آموزش زبان انگلیسی تاریخ اعلام نمره : 27/4/91 نام استاد : مدنی ردیف شماره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

نمرات درس حسابداری مدیریت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90 نام درس :  حسابداری مدیریت رشته : حسابداری تاریخ اعلام نمره : 25/4/91 نام استاد : همت فر ردیف شماره دانشجویی نمره 1 891231588 16 2 901276044 12 3 900825096 14 4 900864740 غ 5 891246346 17.5 6 901272364 15 7 891231600 15 8 900861940 15 9 891234888 14 10 891229496 14 11 900825127 17 12 901276435 14 13 900825370 12.5 14 900825791 14.5 15 891247046 15 16 900823395 16 17 900861166 12 18 891240352 17 19 901275158 15 20 901278307 14 21 900825079 16 فرصت ثبت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

تاریخ جدید امتحانات گروه الکترونیک

آخرین تغییرات برنامه امتحانی گروه الکترونیک نام درس نام استاد تاریخ امتحان ساعت امتحان مباحث ویژه در الکترونیک(1) دکتر محسن نجفی 28/10/90 11 صبح مباحث ویژه در الکترونیک(1) دکتر عظیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی

برنامه زمان بندی ارائه سمینار گروه مهندسی مکانیک – گرایش طراحی کاربردی ردیف عنوان سمینار نام دانشجو نام استاد تاریخ ارائه ساعت ارائه 1 بررسی رفتار ارتعاشی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نمرات تعلیم وتربیت اسلامی پیشرفته-مشاوره-1

نمرات پایان نیمسال 2-90-89 نام درس :  تعلیم وتربیت اسلامی رشته : مشاوره تاریخ اعلام نمره : 14/4/90 نام استاد :  فقیهی ردیف شماره دانشجویی نمره 1 890953171 19 2 890946349 18 3 890965090 20 4 890970452 5/17 5 890969043 17 6 890967124 5/16 7 890965966 5/16 8 890977755 20 9 890969928 5/18 10 890965588 5/18 11 890966621 5/16 12 890966594 5/18 13 890968437 5/18 14 890944888 17 15 890964913 20 16 890965667 5/18 17 890965508 19 18 890971861 20 19 890946739 5/18 20 890967965 5/18 21 890967952 5/19 22 890969719 19 23 890963561 17 24 890966402 19 25 890963707 20 26 890971777 15 فرصت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید