آدرسهای سایتهای مختلف خدمت رسانی دانشگاه

سایتهای اطلاع رسانی دانشگاه

1-    جهت دریافت سرفصل آموزشی دروس هر رشته به آدرس ذیل مراجعه فرمایید .

WWW.IAUSEP.COM

2-  جهت اطلاع از آخرین وضعیت تشکیل کلاسها به آدرس ذیل مراجعه فرمایید .

WWW.SRARAK-PERSIANBLOG.IR

3-   جهت انتخاب واحد اینترنتی و سایر امور آموزشی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

http://78.38.168.17

/ 0 نظر / 16 بازدید