نمرات درس الاستیسیته وپلاستیسیته ص 1

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  تئوری الاستیسیته وپلاستیسیته

رشته : سازه

تاریخ اعلام نمره : 25/12/90

نام استاد : خورشیدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057726

14.75

2

901149418

11

3

901147922

12

4

901147923

14

5

901149422

9

6

901147933

15.75

7

901149805

15

8

891239742

12.75

9

901147926

12

10

901148392

غ

11

881057733

19

12

901149310

13.5

13

901149046

14.5

14

901148136

15.5

15

891239827

17.75

16

901149049

10

17

890962704

16.5

18

901149871

14

19

901150413

13

20

901148122

17.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.

/ 0 نظر / 4 بازدید