نمرات درس متلوژی درتولید

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  متالوژی درتولید

رشته : ساخت وتولید

تاریخ اعلام نمره : 13/4/91

نام استاد : میرزاخانی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

901275661

16

22

890970797

13

23

9837100

18

24

900862042

17

25

900846560

17

26

900831616

17

27

900830696

15

28

900870712

16

29

900837188

14

30

900825342

16

31

900826030

13

32

900825333

18

33

900866995

18

34

900826013

17

35

900826012

19

36

900825726

16

37

900865555

15

38

890962640

17

39

890968188

17

40

900825421

18

41

900834613

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.

/ 0 نظر / 4 بازدید