اطلاعیه شماره 2-درباره انتخاب واحد ورودیهای 91 و ماقبل

اطلاعیه شماره 2- درباره انتخاب واحد نیمسال اول 93-92

1-     جهت انتخاب واحد تسویه بدهی قبلی دانشجو و واریز شهریه ثابت نیمسال جدید الزامی است.

2-   پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی و از طریق کارتهای عضو شبکه شتاب بوده و فعال بودن رمز دوم کارت و کد CVV2 الزامی است.

3-  دانشجویانیکه بدهی خود را از طریق شعب بانک بصورت نقدی واریز نمایند ، 24 ساعت بعد می توانند نسبت به انتخاب واحدهای خود اقدام نمایند. لذا شایسته است این دسته از دانشجویان با توجه به برنامه زمان بندی انتخاب واحد رشته خود برنامه ریزی لازم را بعمل آورند.

4-   با توجه به امکان تداخل دروس ارائه شده توسط مدیران محترم گروهها ، دروس ارائه شده  و برنامه زمانی امتحانات به گونه ای برنامه ریزی شده که جهت جلوگیری از مشکلات بعدی دانشجویان هر ورودی امکان ثبت دروس با تداخل را نداشته باشند.

5-   هر دانشجو فقط قادر به انتخاب واحد در روز مشخص شده طبق جدول زمانبندی زیر می باشد.لذا دقت فرمایید در روز مورد نظر برنامه ریزی لازم جهت انجام انتخاب واحد خود را داشته باشید.

6-   امکان رویت دروس ثبت شده از طریق دکمه دانشجوی مهمان برای دانشجویان کلیه رشته ها فراهم بوده و دانشجویان محترم تا روز انتخاب واحد فقط قادر به رویت دروس یاد شده جهت اطلاع از روز ، ساعت ،نام استاد و برنامه امتحانی دروس خود می باشند.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید