درباره سمینار آقای دکتر توکلی(مهندسی برق)

به اطلاع دانشجویان محترم گروه برق می رساند زمان ارائه درس سمینار آقای دکتر توکلی ساعت 30 :9 صبح روز پنجشنبه مورخ 92/4/13 در محل گروه ارشد برق مجتمع فنی و مهندسی(قنات) می باشد.حضور دانشجویان مذکور الزامی می باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید