آدرس وبلاگ دانشجویان گروه حقوق خصوصی ورودی جدید

آدرس وبلاگ دانشجویان حقوق خصوصی ویژه ورودی های بهمن 91 :

www.arshad-khosusi.blogfa.com

به شرح ذیل اعلام می گردد . دانشجویان محترم این رشته می توانند جهت اطلاعات بیشتر از رخدادهای آموزشی و ...  گروه حقوق به آدرس فوق مراجعه نمایند .

 

/ 0 نظر / 43 بازدید