اعلام رای شورای آموزشی

به اطلاع دانشجویان مشروحه ذیل می رساند هرچه سریعتر جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند .

91 سازه محمد خسروی  29 89 طراحی کاربردی  احسان شریفی 30 89 مشاوره مریم صادق زاده  31 89 شیمی  آذر علی سینایی 32 89 حقوق جزا مه زاد کاویانی  33 89 تبدیل انرژی سالار ابراهیمی شعرباف  34 89 تبدیل انرژی بیژن ریاحی  35 89 میکروبیولوژی فرناز پیله ور  36 89 حقوق جزا سیده زهرا بام زد 37 89 میکروبیولوژی راضیه پور بساط 38 88 میکروبیولوژی ندا تجویدی  39 90 حسابداری  کتایون تفرشی راد  40 89 مشاوره سمیرا زین العبادی  41 89 شیمی  لیلا قنواتی  42 89 حقوق جزا داود رحمانی  43 89 مکانیک خاک و پی  سلمان کاویانی  44 89 مدیریت دولتی  هیبت اله محسنی مقدم 45 89 حقوق جزا عباس نوری سیر 46 89 کامپیوتر کوروش نخستین  47

/ 0 نظر / 19 بازدید