درباره امتحان مکانیک ضربه (1)

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک -طراحی کاربردی که در نیسمال اول 91 نسبت به اخذ درس مکانیک ضربه اقدام نموده اند می رساند امتحان این درس همزمان با امتحان نیمسال دوم و در تاریخ 10/3/92 ساعت 14:30 برگزار خواهد گردید.

/ 0 نظر / 14 بازدید