اطلاعیه شماره 3- امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 92-91

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که مشکلات آموزشی خاص داشته و مدارک آنها جهت تصمیم گیری به کمیسیون موارد خاص اموزشی ارسال شده می رساند ، تا قبل از شروع امتحانات نسبت به پیگیری و رفع اشکال امور آموزشی خود اقدام نمایند. بدیهی است از شرکت در آزمون دانشجویان یاد شده جلوگیری به عمل خواهد امد

/ 0 نظر / 14 بازدید