نتایج کمیسیون موارد خاص (مورخ 92/08/12)

نتایج کمیسیون موارد خاص -تاریخ اعلان (92/08/12)

دانشجویان مشروحه ذیل هرچه سریعتر به اموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

رای

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

موافقت کمیسیون

91

میکروبیولوژی

میلاد شاه صفی

136

موافقت کمیسیون

91

برق

روح اله قنبری

137

موافقت کمیسیون

91

مدیریت ساخت

علی احمدی

138

دبیرخانه منطقه پنج

91

حقوق

محمد حسن ماندگار

139

دبیرخانه منطقه پنج

91

کامپیوتر

علی خوشبختیان

140

دبیرخانه منطقه پنج

91

کامپیوتر

علی فرامرزی

141

دبیرخانه منطقه پنج

90

مدیریت ساخت

ظهیر عسگری مجد

142

دبیرخانه منطقه پنج

90

صنایع

محمد رضا اصغری

143

دبیرخانه منطقه پنج

90

مدیریت ساخت

محمد سعیدی فر

144

دبیرخانه منطقه پنج

90

مدیریت ساخت

محسن رحیمی

145

دبیرخانه منطقه پنج

91

قدرت

ابراهیم فروغیان

146

دبیرخانه منطقه پنج

89

ساخت و تولید

علیرضا کاریان

147

دبیرخانه منطقه پنج

90

آموزش زبان

ارکیا تقوی زاد دیلمی

148

موافقت کمیسیون

91

حسابداری

محمد علی نامی

149

موافقت کمیسیون

91

عمران -خاک و پی

حامد صبا

150

موافقت کمیسیون

90

مشاوره

مریم ربیعی

151

موافقت کمیسیون

90

کامپیوتر

محمد نیازی

152

موافقت کمیسیون

91

کامپیوتر

حسن زمانی

153

موافقت کمیسیون

91

مدیریت ساخت

ابراهیم عزیزپور گل

154

موافقت کمیسیون

91

کامپیوتر

ابوذر رضوی

155

موافقت کمیسیون

90

عمران -سازه

رضا محمدی

156

موافقت کمیسیون

90

عمران -خاک و پی

حسین آخوند زاده

157

موافقت کمیسیون

90

حقوق

رسول محرمی

158

موافقت کمیسیون

90

حسابداری

حسین مصطفوی خانقاهی

159

موافقت کمیسیون

90

کامپیوتر

ندا آسترکی

160

موافقت کمیسیون

91

میکروبیولوژی

عبدالرضا دلفی

161

موافقت کمیسیون

89

الکترونیک

احسان صالحی

162

موافقت کمیسیون

91

سازه

مازیار ذوالنوری

163

موافقت کمیسیون

91

مدیریت ساخت

امیرحسین کلانتر

164

موافقت کمیسیون

90

طراحی کاربردی

عمران عمرانی

165

موافقت کمیسیون

90

مدیریت ساخت

مسعود مقیمی

166

موافقت کمیسیون

91

مدیریت ساخت

حسین جعفری

167

موافقت کمیسیون

89

طراحی کاربردی

علی رسولی

168

موافقت کمیسیون

89

عمران-خاک و پی

محمد علی قاسملو

169

موافقت کمیسیون

89

عمران-خاک و پی

رضا نیکخواه امیری

170

موافقت کمیسیون

89

حقوق

علی امرایی

171

موافقت کمیسیون

89

طراحی کاربردی

سعید مرادی

172

موافقت کمیسیون

88

حقوق

نفسیه اکرامی طرقی

173

موافقت کمیسیون

88

حقوق

سید اسماعیل میرباقری

174

موافقت کمیسیون

88

عمران -خاک و پی

فرشاد سرابی

175

موافقت کمیسیون

88

میکروبیولوژی

الناز اشرفی

176

موافقت کمیسیون

90

قدرت

نسترن کرمی

177

موافقت کمیسیون

89

حقوق

مکرم رضایی

178

موافقت کمیسیون

90

طراحی کاربردی

احمد جادری

179

موافقت کمیسیون

90

قدرت

امیر علی عسگری مارنانی

180

موافقت کمیسیون

90

الکترونیک

راهله حسن دهقانی

181

موافقت کمیسیون

90

برنامه ریزی شهری

حمید سعیدی

182

موافقت کمیسیون

90

کامپیوتر

محمدطاهر بوستان افروز

183

موافقت کمیسیون

90

عمران-سازه

همایون دهقانی

184

/ 0 نظر / 23 بازدید