نتایج آرای شورای آموزشی

به اطلاع دانشجویان ذیل می رساند حداکثر تا تاریخ 92/5/3 جهت پیگیری  امور آموزشی خود به دانشگاه مراجعه نمایند.بدیهی است تبعات عدم مراجعه به عهده دانشجو می باشد.

رای کمیسیون/شورا

شماره پاسخ

تاریخ پاسخ

شماره ارسال

تاریخ ارسال

ورودی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

موافقت

14383

16/4/92

4265

4/4/92

90

میکروبیولوژی

لیلا شهابی

1

موافقت

14383

16/4/92

4265

4/4/92

88

مشاوره

فاطمه سادات سبحانبان

2

موافقت

14383

16/4/92

4265

4/4/92

88

حقوق جزا

میرتیمور سیدغلامی

3

موافقت

14383

16/4/92

4265

4/4/92

88

مکانیک خاک و پی

محمدرضا خوافی پور

4

موافقت

14383

16/4/92

4265

4/4/92

88

ریاضی کاربردی

جعفر اسدی

5

/ 0 نظر / 16 بازدید