درباره دروس وصایا وکاربرد کامپیوتر و روش تحقیق

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند : مشخصه های  کاربرد کامپیوتر (مشخصه 315 شنبه و316 یکشنبه و317 دوشنبه و 318 سه شنبه و 319  چهارشنبه و320 پنج شنبه  ازساعت 17/30  الی 19 برگزار می گردد.... وصایا مشخصه 322  یکشنبه 17 الی 18 و 325 پنج شنبه ......و روش تحقیق مشخصه های( 395 و313 با آقای پور قاسمیان کلاس 207 ) و(314و396 با آقای فاضلی ازساعت11/30 الی 13 و14 الی15/30 پنج شنبه) و(110 دوشنبه و 312سه شنبه و80 یکشنبه 15/45 الی17/15 و394 سه شنبه 17/30 الی 19 برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 16 بازدید