درباره کلاسهای جبرانی کاربرد کامپیوتر

به اطلاع دانشجویان محترمی که در نیمسال جاری درس کاربرد کامپیوتر را اخذ نموده اند می رساند کلاسهای جبرانی این درس به شرح ذیل اعلام می گردد.

1- شنبه (16-19) هر هفته تا پایان اردیبهشت

2- دوشنبه (16-19) هر هفته تا پایان اردیبهشت

3- سه شنبه (16-19)هر هفته تا پایان اردیبهشت

4- چهارشنبه (16-19) هر هفته تا پایان اردیبهشت

5- پنج شنبه (8-11) هر هفته تا پایان اردیبهشت

 

/ 0 نظر / 14 بازدید