درباره امتحان درس خزش،خستگی و شکست

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مکانیک -طراحی کاربردی می رساند امتحان درس خزش خستگی و شکست از روز یکشنبه مورخ  19/3/92  به روز سه شنبه مورخ 21/3/92 (همزمان با امتحان همین درس در واحد اراک) انتقال یافت .

/ 0 نظر / 21 بازدید