درباره دانشجویان رشته حقوق خصوصی (کلیه ورودیها)

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 92 رشته حقوق خصوصی می رساند کلاسهای این دسته از دانشجویان از هفته آینده در روزهای مندرج در برنامه هفتگی برگزار خواهد شد.همچنین

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی 91 و ماقبل رشته حقوق خصوصی می رساند کلاسهای این دسته از دانشجویان از همین هفته  در روزهای مندرج در برنامه هفتگی برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 75 بازدید