درباره رشته الکترونیک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی برق -الکترونیک می رساند کلاسهای درس کوانتم الکترونیک این هفته برگزار نمی گردد.

ضمنا دروس جبرانی الکترونیک 3 جهت دانشجویانی که رشته مقطع کارشناسی آنها با رشته مقطع ارشد ناهمگون دارند ، ارائه گردیده است.

/ 0 نظر / 13 بازدید