درباره کلاسهای حقوق خصوصی

به اطلاع دانشجویان محترم رشته حقوق خصوصی (ورودی های قدیم) می رساند کلاسهای دروس 1-حقوق بین الملل خصوصی روز دوشنبه مورخ 2/2/92 ساعت 8 صبح و

2- حقوق تجارت روز چهارشنبه مورخ 4/2/92 ساعت 10 صبح برگزارمی گردد.

/ 0 نظر / 11 بازدید