رای کمیسیون موارد خاصبه اطلاع دانشجویان مشروحه ذیل می رساند با توجه به رای صادره از طرف کمیسیون موارد خاص هر چه سریعتر جهت امور آموزشی خود به آموزش دانشگاه مراجعه فرمایند

91 عمران -سازه سالار ستوده  91 مکانیک خاک و پی  سید شایان آزادی منش  91 حقوق خصوصی محمد رضا دارابی بزچلویی  91 مهندسی قدرت  مجید با تقوا  91 کامپیوتر  ابراهیم دهپونیان  91 مدیریت اجرایی محمد کرمی  91 حقوق جزا  امراله عربی  91 میکروبیولوژی جواد دارابی فر 91 میکروبیولوژی سجاد غفاری آشتیانی  91 میکروبیولوژی حامد اولیایی  91 طراحی کاربردی  میلاد قنبری  91 حقوق خصوصی حسین حلاجیان قمی 91 حسابداری  منصوره چراغعلی  91 میکروبیولوژی نسرین شمشیری 91 مشاوره  صغری خوشنامه وند  91 کامپیوتر  سمیرا صالحیان  91 حقوق خصوصی زینب عبدلیان  88 سازه حجت اله کریمی دهکردی  88 مشاوره  سارا مرادی  88 سازه عبداله قریشی ارایی 88 مشاوره  مریم بهرامی عزیز 89 ساخت و تولید  عرب صالحی نصرآبادی  89 مدیریت اجرایی سید حمید رضا قاسمی  91 مدیریت ساخت  عبدالکریم فخاری  90 صنایع  احمد آقابابایی 90 قدرت عبدالمجید محمدی  90 سازه محمد باقر نظاری  91 شیمی تجزیه  داود کاویانی  91 مدیریت ساخت  امیرحسین کلانتر  91 شیمی تجزیه  علی اصغر مختاری  90 مکانیک خاک و پی  احمد ایرانشاهی  91 شیمی آلی  معصومه محمودی دلفان  91 حسابداری  کبری بگری  91 شیمی آلی  زنیب زارعی نیا  90 مهندسی الکترونیک  محمد دهقان کفشگری 

/ 0 نظر / 25 بازدید