درباره کلاسهای کاربرد کامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم دانشگاه می رساند کلاسهای "کاربرد کامپیوتر" در نیمسال جاری از این هفته تشکیل خواهد شد. روز و ساعت کلاسها به شرح ذیل می باشد.

1- گروه اول (شنبه 19-17:30)

2- گروه دوم (دوشنبه 19-17:30)

3- گروه سوم (سه شنبه 19-17:30)

4-گروه چهارم ( پنج شنبه 9:30-8 )

5-گروه پنجم ( پنج شنبه 11:15-9:45)

شایان ذکر است هر دانشجو مجاز به شرکت در یکی از گروه های اعلام شده بدون در نظر گرفتن مشخصه ثبت نام می باشد.

/ 0 نظر / 12 بازدید