فایل مورد نیاز جهت درس همساز با اقلیم
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

با سلام !

فایل مورد نیاز را از اینجا دانلود نمایید 

داده‌های هوایی باید به صورت ساعتی و یا حداقل 3 ساعته
باشند.
داده‌های سه ساعتی را می توان به داده‌های ساعتی با میان یابی
تبدیل نمود.
در مورد داده‌های
تابش معمولآ داده اندازه‌گیری شده موجود نیست در صورت امکان داده های میانگین
ماهیانه یا روزانه باید موجود باشد تا بتوان از این داده‌های ماهیانه یا روزانه
داده‌های
ساعتی تولید نمود.این داده‌ها باید برای یک
دوره چند ساله باشند و در هر سال داده‌ها موجود باشند مثلآ سال 1990 تا 2013 که هر
چه دوره موردنظر بیشتر باشد بهتر است.

داده‌ها عبارتند از:
Dry Bulb Temperature {C},Dew Point Temperature {C},Relative Humidity
{%},Atmospheric Pressure {Pa},Wind Direction {deg},Wind Speed
{m/s},
Global Horizontal Radiation
{Wh/m2},Direct Normal Radiation {Wh/m2},Diffuse Horizontal Radiation
{Wh/m2}
 
نمونه داده‌های ساعتی پیوست شده
است.

 
درباره کلاس استادحمزه نژاد
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

باطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس درس استادحمزه نژاد روزچهارشنبه

تاریخ 91/10/6  تشکیل نمی گردد و جبرانی درروزچهارشنبه تاریخ 91/10/13

برگزارمی شود.


 
نمرات درس تنظیم شرایط زمین
ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تنظیم شرایط زمین

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

18

3

900825792

18.5

4

900825828

18.5

5

900825354

15

6

900875817

16.5

7

900806458

20

8

900859355

15.5

9

900868324

غ

10

900875763

19.5

11

900825798

18

12

900825694

19

13

900156000

18.5

14

900831152

19.5

15

890969982

18

16

900875441

20

17

900825592

16

18

900830657

18.5

19

900825743

19

20

900825827

16.5

21

900825083

17

22

900814025

19.5

23

890966400

19.5

24

900825597

15

25

900825302

20

26

900825536

17

27

900825494

18

28

900825401

18

29

900825651

18

30

900831540

18.5

31

900825514

16

32

900872866

16.5

33

900825230

18

34

900834800

17

35

900866583

19

36

900825366

16

37

900825101

17

38

900825620

15

39

900825796

14

40

900872056

16

41

901275873

16

42

900825477

15.5

43

900825297

19.5

44

900825753

15

45

900861114

15

46

900862988

20

47

900832462

20

48

901560002

20


 
نمرات درس طرح معماری2
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طرح معماری 2

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 7/5/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825798

16

3

900156000

19.5

4

900831152

18.5

5

900830657

16.5

6

900825597

15.5

7

900825302

20

8

900825494

18

9

900872866

19.5

10

900825230

17

11

900825297

18.5

12

900862988

16

13

900832462

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس نظریه وروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900825651

16

22

900825637

14

23

891239643

18

24

900831540

17

25

900825514

17

26

900872866

17

27

900834800

18

28

900866583

15.5

29

900825366

14.5

30

900825101

12

31

900825620

15

32

900825796

14

33

900872056

12.5

34

901275773

14

35

900825477

16

36

900825753

12

37

900861114

14.5

38

900862988

18

39

 

 

40

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس نظریه هاوروشهای طراحی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

18.5

3

900825792

15

4

900825828

18

5

900825354

14.5

6

900875817

17.5

7

900806458

20

8

900859355

15

9

900875763

19

10

900825694

14

11

890969982

13

12

900875441

18

13

900825592

14

14

900825743

15

15

900825727

14

16

900825083

12

17

900814025

18

18

890966400

17.5

19

900825536

15.5

20

900825401

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس برنامه ریزی کاربردی معماری
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه ریزی کاربردی معماری

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

21

900814025

19

22

890966400

19

23

900825597

13

24

900825302

20

25

900825536

12

26

900825494

18

27

900825401

15

28

900825651

14

29

900825637

15

30

891239643

16.5

31

900831540

17

32

890961275

14

33

900825514

14

34

890945265

غ

35

900825230

17.5

36

900834800

17.5

37

900866583

15

38

900825366

14

39

900825101

12

40

900825620

13

41

900825796

12

42

900872056

15

43

901275773

13

44

900825477

14.5

45

90825297

18.5

46

900825753

13

47

900861114

13

48

900862988

19.5

49

900832462

19

50

901560002

18


 
نمرات درس برنامه ریزی کاربردی معماری
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  برنامه ریزی کاربردی معماری

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 25/4/91

نام استاد : باور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900867837

20

2

900825343

17

3

900825792

12

4

900825828

15

5

900875817

16.5

6

900806458

20

7

900859355

13

8

900868324

غ

9

900875763

18

10

900825798

14

11

900825694

18

12

900156000

18

13

900831152

19.5

14

890969982

16

15

900875441

17

16

900825592

13

17

900830657

18.5

18

900825743

16

19

900825827

12

20

900825083

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
نمرات درس طرح معماری(2)
ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طرح معماری (2)

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 14/4/91

نام استاد : تیموری

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825792

16

2

900825354

15.25

3

900859355

16.25

4

890952781

17

5

900825592

18.50

6

900825743

18

7

900825536

17

8

900825401

17

9

900866583

16.75

10

900825753

17.50

11

900868324

16.50

12

900875763

17

13

890969982

15

14

900863029

17

15

900825651

18.50

16

891239643

18

17

900831540

17.75

18

900825620

17.75

19

900872056

17

20

890964129

15

21

900825343

16

22

900825828

18.25

23

900806458

18.25

24

900825694

17.50

25

900875441

17

26

900825827

17.75

27

890966400

16

28

900825637

17.75

29

900825514

16.75

30

900825101

17

31

900861114

17.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.


 
آخرین فرصت تحویل طرح معماری (2) آقای دکتر تیموری
ساعت ۳:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی معماری می رساند آخرین فرصت تحویل طرح معماری (2) آقای دکتر تیموری در نیمسال دوم 91-90 روز دوشنبه مورخ 12/4/91 در محل دانشگاه می باشد. لذا خواهشمند است از مراجعه به محل برگزاری کلاس درس خودداری نموده و به محل اصلی دانشگاه مراجعه فرمایید.


 
تاریخ جدید امتحانات رشته معماری
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند امتحانات دروس مختلف به شرح جدول زیر تغییر نموده و تاریخ سایر امتحانات به قوت خود باقیست .

نام درس

نام استاد

تاریخ قدیم

تاریخ جدید

روانشناسی محیط

دکتر رحمانی

19/10/90 ساعت 8:30 صبح

21/10/90 ساعت 11 صبح

روشهای پیشرفته ساخت

دکتر صدیقی

21/10/90 ساعت 8:30 صبح

20/10/90 ساعت 30 :14 عصر

حکمت هنر اسلامی

دکتر صدیقی

17/10/90 ساعت 14:30 عصر

20/10/90 ساعت 11 صبح


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٢٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر رحمانی رشته معماری این هفته برگزار نمی گردد.


 
درباره پایان نامه رشته معماری
ساعت ٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند آخرین مهلت جهت تحویل پروپوزال پایان نامه روز چهارشنبه مورخ 23/6/90 می باشد.


 
قابل توجه دانشجویان رشته معماری ورودی 88
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات !

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند  مهلت تهیه پروپوزال و تکمیل آن حداکثر تا روز 12 شهریور  می باشد. بدیهی به علت جمع آوری پروپوزال ها جهت طرح در شورای گروه به پروپوزالهای بعد از این تاریخ رسیدگی نمی گردد.

جهت هماهنگی بیشتر با مدیر پژوهش دانشگاه سرکار خانم نوری هماهنگ فرمایید. (3689808-0861)


 
نمرات سازه های نو -دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره :9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

12

2

881071931

20

3

881057934

17.5

4

881057935

12.5

5

881057937

20

6

881057938

15

7

881057939

12

8

881071933

16.5

9

881057947

19.5

10

881057948

14.5

11

881071934

14.5

12

881057960

15.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات روانشناسی محیط-1
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  روانشناسی محیط

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

19

2

881071931

19.5

3

881057934

19.5

4

881057935

18

5

890954957

غایب

6

881057937

19.5

7

881057938

19.25

8

881057939

18.25

9

891562

غایب

10

890948256

16

11

890945142

غایب

12

881071933

19.25

13

881057945

غایب

14

881057947

19.25

15

881057948

17

16

890946627

غایب

17

881071934

19.75

18

890945987

غایب

19

890945086

غایب

20

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات حکمت و هنر اسلامی دکتر رحمانی
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس : 
  حکمت هنراسلامی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 9/5/90

نام استاد :  رحمانی قصبه

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881071930

20

2

881071931

20

3

881057934

20

4

881057935

17.25

5

881057937

19.5

6

881057938

20

7

881057939

17.75

8

890948256

14

9

881071933

19.25

10

890952781

غایب

11

881057945

غایب

12

881057947

16.25

13

881057948

14.5

14

881071934

20

15

881057960

19.25

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سازه های نو دکتر صدیقی -2
ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960782

16

2

890968883

16

3

890950668

16

4

890945086

17

5

890953513

17

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات سازه های نو دکتر صدیقی -1
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  سازه های نو

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

16.5

2

890964179

16.5

3

890963838

16.5

4

890954957

16

5

890951545

16

6

890971930

16

7

890958499

17

8

890970965

16.5

9

891562

-

10

890948256

15

11

890945142

15.5

12

890957952

15.5

13

881057945

16.5

14

890960178

15.5

15

89094722

15.5

16

881057951

15.5

17

890946627

15.5

18

890945625

14.5

19

890947902

15.5

20

890950500

16

21

890968087

15

22

890961275

14.5

23

890966977

16

24

890945987

15.5

25

890945265

14

26

881057961

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه ها و روشهای طراحی-2
ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890960782

17

2

890968883

19.5

3

890950668

17.5

4

890945086

18

5

890953513

20

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
نمرات نظریه و روشهای طراحی-1
ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/٥  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

نمرات پایان نیمسال 2-90-89

نام درس :  نظریه وروشهای طراحی

رشته : معماری

تاریخ اعلام نمره : 5/5/90

نام استاد :  صدیقی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890970387

17.5

2

890964179

19.5

3

890963838

18

4

890954957

16

5

890951545

19

6

890971930

17

7

890958499

17.5

8

890970965

18

9

891562

20

10

890948256

17.5

11

890945142

17.5

12

890957952

19

13

881057945

14

14

890960178

17.5

15

89094722

17.5

16

881057951

18

17

890946627

15

18

890945625

18

19

890947902

15.5

20

890950500

18

21

890968087

20

22

890961275

14

23

890966977

17

24

890945987

17.5

25

890945265

15

26

881057961

18

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد
  از یک هفته رسیدگی نمی شود.


 
درباره دروس آقای دکتر صدیقی(معماری)
ساعت ٥:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که با اقای دکتر صدیقی دروس 1- سازه های نو 2- نظریه و روشهای طراحی را اخذ نموده اند، می رساند امتحان کتبی این دو درس به صورت جزوه باز و در روز پنجشنبه مورخ 16/4/90 و به ترتیب در  ساعت 10 صبح و 14 عصر برگزار می گردد. ضمنا پروژه های درسی این دو درس در همین تاریخ توسط استاد مربوطه تحویل گرفته خواهد شد.


 
درباره رشته معماری (ورودی88)
ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 88 می رساند . کلاسهای درس سازه های نو با آقای دکتر رحمانی و در روزهای چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه مورخ 15-16-17 تیرماه 90 و از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
درباره رشته معماری
ساعت ٥:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 88 می رساند که کلاسهای جبرانی دروس 1- حکمت و هنر اسلامی 2- روانشناسی محیط  آقای دکتر رحمانی روز جمعه مورخ 3/4/90 از ساعت 8 صبح در محل دانشگاه برگزار می گردد.


 
برنامه امتحانات رشته معماری
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

برنامه امتحانات پایان نیمسال 2-90-89 رشته معماری

ردیف

ایام هفته

تاریخ

ساعت

نام درس

1

دوشنبه

30/3/90

16-14

روش های پیشرفته ساخت

2

شنبه

4/4/90

19-17

سازه های نو

3

سه شنبه

7/4/90

19-17

نظریه ها و روشهای طراحی

4

روانشناسی محیط (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

5

حکمت و هنر اسلامی (معوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه)

 


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند کلاسهای جبرانی دروس ( روانشناسی محیط و حکمت هنر اسلامی ) روز 3/4/90 از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
درباره رشته معماری
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۱۸  کلمات کلیدی: معماری ، علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند بازدید از شهر جدید پرند جهت درس روشهای پیشرفته ساخت این هفته پنج شنبه مورخ 16/3/90 برگزار نمی گردد.


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٩  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

کلاسهای جبرانی آقای دکتر رحمانی در تاریخ های زیر برگزار و راس ساعت 8 صبح می گردد.

1- جمعه 20/3/90

2-شنبه 21/3/90


 
درباره رشته معماری-88
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری ورودی 88 می رساند با توجه به هماهنگی بعمل آمده با دکتر صدیقی کلاس درس سازه های نو راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 4/3/90 برگزار می گردد.


 
درباره رشته معماری (ورودی 88)
ساعت ٩:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 88  می رساند کلاس درس روشهای پیشرفته ساخت آقای دکتر میر حسینی این هفته پنجشنبه مورخ 22/2/90 تشکیل می گردد. ضمنا کلاس دروس (حکمت و هنر اسلامی - روانشناسی محیط) نیز روز جمعه از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.


 
درباره رشته مهندسی معماری
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری می رساند کلاسهای آقای دکتر صدیقی این هفته چهارشنبه مورخ 21/2/90 (به علت سفر ایشان به خارج از کشور) تشکیل نمی گردد.برنامه کلاسهای جبرانی ایشان متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.


 
درباره رشته معماری88
ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱۳  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان رشته معماری ورودی 88 می رساند کلاس روشهای پیشرفته ساخت  آقای دکتر میر حسینی این هفته پنجشنبه مورخ 15/2/90 راس ساعت مقرر تشکیل می گردد.


 
درباره رشته معماری
ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٢/۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری می رساند که کلاس درس روشهای پیشرفته ساخت - دکتر میر حسینی پنجشنبه مورخ 8/2/90 تشکیل نمی گردد.


 
درباره معماری ورودی 89
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٧  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترم رشته معماری ورودی 89 می رساند. با توجه به اینکه امکان همکاری یکی از اساتید (بدلیل شخصی) با این دانشگاه میسور نشد.برنامه جدید این دسته از دانشجویان به صورت زیر تغییر یافت.

1- طرح معماری (2) - دکتر تیموری - چهارشنبه-ساعت 8-11 و 14-18

2- روشها و نظریه های طراحی - دکتر صدیقی - چهارشنبه- ساعت 11-12:30

3-سازه های نو - دکتر صدیقی - -چهارشنبه- ساعت 12:30-14

 


 
قابل توجه دانشجویان معماری
ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٢/۱٩  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات ، معماری

به اطلاع می رساند کلاس در طرح معماری (2) روز چهارشنبه مورخ 25/12/89 با هماهنگی استاد محترم برگزار می گردد. حضور دانشجویان در این کلاس طبق نظر استاد محترم الزامی می باشد.(ضمنا ساعت شروع کلاس ساعت 2 بعداز ظهر می باشد.)  19/12/89


 
تاریخ نهایی تحویل طرحهای دروس طرح(1) و طرح(2) رشته مهندسی معماری
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢٤  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

به اطلاع دانشجویان محترمی که با آقای دکتر حسامی و دکتر تیموری دروس طرح معماری (1) و طرح معماری(2)  را اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل نهایی طرح دروس یاد شده روز چهارشنبه مورخ 4/12/89 می باشد. 


 
تاریخ امتحان درس معماری همساز با اقلیم
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٧  کلمات کلیدی: معماری ، علوم و تحقیقات اراک

به اطلاع دانشجویان محترم رشته مهندسی معماری می رساند امتحان درس معماری همساز با اقلیم روز شنبه مورخ 2/11/89 ساعت 14:30 در محل سالن امتحانات برگزار می گردد.


 
برنامه امتحانات رشته معماری
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

طراحی  معماری 2

تیموری

چهارشنبه

27/11/89

تحویل  نهایی طرح

2

معماری همساز با اقلیم

ملک حسینی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

3

طرح معماری 1

حسامی

چهارشنبه

27/11/89

تحویل نهایی طرح

4

روش تحقیق  معماری

ملک حسینی

دوشنبه

11/11/89

30/16-30/14

5

نظریه های مکان یابی

جودکی

سه شنبه

28/10/89

30/16-30/14