درباره تشکیل کلاس استادضیغمی
ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، سازه

قابل توجه دانشجویان محترم رشته سازه که درس تئوری الاستیسیته بااستادضیغمی اخذنموده اندمی رساندکلاس روزپنج شنبه مورخ91/7/13تشکیل نمی گردد