نمرات درس طراحی مدارهای مجتمع خطی
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای مجتمع خطی

رشته : برق الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 20/6/91

نام استاد : عفیفی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900813833

14.5

2

891239101

15

3

891242685

14.5

4

900854305

15

5

891239496

غ

6

900825059

16

7

891243083

13.75

8

891241878

12.5

9

900854580

14

10

891239532

18.5

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.