درباره ثبت نام دانشجویان ورودی 90
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۱٦  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی:

 باتوجه به جابجایی ساختمان دانشگاه وجهت رفاه حال  دانشجویان محترم می توانند درروزهایی که کلاس تشکیل می گردد جهت انتخاب دروس نیم سال اول92-91 به شرح زیرمراجعه کنند:

نام درس

روزتشکیل کلاس

مدیریت اجرایی( گرایش تولید)

پنج شنبه

مدیریت اجرایی(گرایش استراتژیک)

شنبه

مدیریت اجرایی(گرایش بازاریابی)

پنج شنبه

مدیریت دولتی (گرایش انسانی)

جمعه(جهت ثبت نام روزقبل مراجعه شود)

مدیریت دولتی (گرایش مالی –دولتی)

شنبه

صنایع

پنج شنبه

شیمی آلی

سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه

شیمی تجزیه

سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه

معماری

پنج شنبه

برنامه ریزی شهری

پنج شنبه

خاک وپی

چهارشنبه-پنج شنبه

مدیریت ساخت

پنجشنبه

سازه

پنج شنبه –شنبه

مشاوره

چهارشنبه –پنج شنبه

طراحی کاربردی

چهارشنبه

تبدیل انرژی

چهارشنبه

ساخت وتولید

چهارشنبه

ریاضی

دوشنبه –سه شنبه

برق قدرت-برق الکترونیک

چهارشنبه-پنج شنبه

کامپیوتر-نرم افزار

دوشنبه-سه شنبه

آموزش زبان انگلیسی

دوشنبه

حسابداری

شنبه –یکشنبه

میکروبیولوژی

پنج شنبه-شنبه

روانشناسی عمومی

چهارشنبه-پنج شنبه

روانشناسی بالینی

پنجشنبه