نمرات درس اقتصادمهندسی پیشرفته
ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی صنایع

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  اقتصادمهندسی پیشرفته

رشته : مهندسی صنایع

تاریخ اعلام نمره : 8/6/91

نام استاد : روغنیان

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900825100

14

2

900825189

12

3

900828572

17

4

900825183

12

5

900831385

17

6

900839095

18

7

891242556

14

8

900831551

17

9

900825668

19

10

900825968

15

11

900825254

16

12

900831508

15

13

900878563

12

14

900825715

14

15

900825076

17

16

891236783

17

17

900825903

17.75

18

900873373

16

19

891233428

20

20

900825422

13

21

900861989

17

22

900825185

17.5

23

900863027

17

24

900825709

16

25

891225669

17

26

900836231

18

27

900825427

17

28

900825627

15

29

900825950

18

30

900859240

18.75

31

891231818

12