نمرات درس اسپکتروسکپی تجزیه ای1
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  اسپکتروسکپی تجزیه ای1

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 4/6/91

نام استاد : نیازی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900823498

12

2

891237810

غ

3

891226439

غ

4

900820438

14.5

5

900880029

11.5

6

900859559

14

7

900827001

16

8

900823548

14.5

9

900829062

16.6

10

900823472

10

11

890952007

16.7

12

900827148

14.5

13

890951113

17.5

14

900825639

14

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.