نمرات درس جرم شناسی پیش
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  جرم شناسی پیش

رشته : حقوق جزاوجرم شناسی

تاریخ اعلام نمره : 31/5/91

نام استاد : پاک نیت

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900835486

17

2

900831519

16

3

890963431

18

4

890972220

15

5

900841600

15

6

881057416

17

7

890955571

15

8

900825430

15

9

89101100

18.5

10

900823012

16

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.