نمرات درس نظریه هاوروشهای گروهی
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳۱  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  نظریه هاوروشهای مشاوره گروهی

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 31/5/91

نام استاد : حمیدی پور

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890969928

18

2

890944904

19

3

881071902

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.