نمرات درس حقوق شهری
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برنامه ریزی شهری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حقوق شهری

رشته : برنامه ریزی شهری

تاریخ اعلام نمره : 17/5/91

نام استاد : جودکی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900827015

15

2

890953522

20

3

900832457

17

4

891256635

16

5

900825868

19

6

890955020

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.