درباره درس سمیناراستادتوکلی
ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

قابل توجه دانشجویان محترم رشته برق-الکترونیک که درس سمیناررابااستادتوکلی اخذنموده اندمی رساندجهت ارائه روزچهارشنبه مورخ91/6/8ساعت 10صبح درمحل دانشگاه حضوربه هم رسانند