نمرات درس مباحث منتخب
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، تبدیل انرژی

نمرات پایان نیمسال 1-91-90

نام درس :  مباحث منتخب

رشته : تبدیل انرژی

تاریخ اعلام نمره : 14/5/91

نام استاد : احمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890947043

19

2

890945806

19.25

3

890947058

17.5

4

890946170

18

5

890967033

17.5

6

890966585

16

7

890956298

17

8

890960494

19.5

9

890948618

18

10

890958020

17.5

11

890965834

13

12

890949726

16

13

890962957

17

14

890968956

18.75

15

890959774

19.25

16

881057919

18.75

17

890967991

19.75

18

890968392

18.75

19

890956085

14

20

890956334

15

21

890957276

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.