نمرات درس شیمی تجزیه پیشرفته
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی تجزیه پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 12/5/91

نام استاد : علیمرادی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900820441

19

2

900821007

18.25

3

900808905

19.5

4

900825802

غ

5

900823424

غ

6

890951113

19

7

900820822

18