نمرات درس الکتروشیمی تجزیه ای
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  الکتروشیمی تجزیه ای

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 12/5/91

نام استاد : علیمرادی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

890954676

20

2

900823498

19

3

89130003

15.75

4

891237810

غ

5

890951193

14.5

6

900820438

17

7

900870029

16

8

900859559

14.75

9

900827001

18

10

900829062

13.75

11

891234496

17.25

12

900823472

17.75

13

900827148

17.5

14

900825639

19.75