نمرات درس آماراستنباطی پیشرفته
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٢  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مشاوره

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  آماراستنباطی پیشرفته

رشته : مشاوره

تاریخ اعلام نمره : 12/5/91

نام استاد : تقوایی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891246272

13

2

900825460

17.5

3

891246271

13

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.