برنامه امتحانات رشته مکانیک خاک و پی
ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مکانیک خاک و پی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مکانیک خاک پیشرفته

جیریایی

شنبه

25/10/89

30/10-30/8

2

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

یوسفی راد

شنبه

25/10/89

13-11

3

مهندسی تونل

لادریان

دوشنبه

27/10/89

13-11

4

ریاضیات عالی مهندسی

سلیم بهرامی

پنج شنبه

30/10/89

13-11

5

مکانیک سنگ

لادریان

شنبه

2/11/89

13-11

6

آبهای زیر زمینی

یوسفی راد

شنبه

2/11/89

13-11

7

مهندسی پی پیشرفته

جیریایی

پنج شنبه

7/11/89

30/10-30/8

8

دینامیک خاک

جیریایی

پنج شنبه

7/11/89

13-11