نمرات حسابداری مدیریت
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٠  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  حسابداری مدیریت

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 10/5/91

نام استاد : خانمحمدی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891244253

13

2

900849960

12

3

900825260

14

4

900809050

16

5

900825201

20

6

900817820

17

7

900825621

14

8

900123000

12

9

891231674

غ

10

900865912

12

11

891225333

18.5

12

900808841

15

13

891231307

12

14

900835452

12

15

900830836

14

16

900825259

13

17

891230115

12

18

900822012

12

19

900829475

12

20

900809060

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.