برنامه امتحانات رشته حقوق
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، حقوق جزا و جرم شناسی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

حقوق جزای عمومی(1)پیش

پاک بین

جمعه

8/11/89

30/10-30/8

2

حقوق جزای اختصاصی(2)پیش

پاک بین

جمعه

8/11/89

13-11

3

حقوق جزای بین الملل

آقا محمدی

شنبه

25/10/89

30/10-30/8

4

آیات الاحکام

شادروان

شنبه

25/10/89

19-17

5

حقوق جزاء عمومی(2)

عظیمی

دوشنبه

27/10/89

30/16-30/14

6

حقوق جزاء عمومی(1)

عظیمی

سه شنبه

28/10/89

13-11

7

حقوق جزا اختصاصی(2)

عظیمی

چهارشنبه

29/10/89

30/16-30/14

8

متون فقه جزایی

شادروان

جمعه

1/11/89

13-11

9

حقوق جزای اختصاصی1

عظیمی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

10

حقوق جزای بین الملل

توحیدی

یکشنبه

3/11/89

13-11

11

مسئولیت مدنی

عظیمی

چهارشنبه

6/11/89

30/16-30/14

12

مسئولیت مدنی

عظیمی

چهارشنبه

6/11/89

30/16-30/14

13

فلسفه حقوق

آقا محمدی

پنج شنبه

7/11/89

30/16-30/14