نمرات درس روشهای اجزامحدوددرالکترومغناتیس
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۸  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، برق-قدرت

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  روشهای اجزامحدوددرالکترومغناتیس

رشته : برق-قدرت

تاریخ اعلام نمره : 8/5/90

نام استاد : نجفی زاده

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891226619

13

2

891237774

11

3

891245921

15

4

900857156

17

5

891240592

14.5

6

891231996

15

7

900830636

15

8

891234363

16

9

891240589

14

10

891232069

16

11

900853214

14

12

900845737

غ

13

891243259

15

14

900865736

14.5

15

891235828

14.5

16

900836656

13

17

891225676

18

18

891230848

12

19

891246174

غ

20

891226544

16

21

891240814

18

22

891234225

غ

23

891239749

17.5

24

891239535

19

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.