نمرات درس پژوهش عملیاتی پیشرفته
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  پژوهش عملیاتی پیشرفته

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 7/5/91

نام استاد : کرامتی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891230112

17

2

891236902

16

3

891246766

18

4

891239722

10

5

891231284

15

6

900829479

12

7

900809053

17

8

891236200

18

9

900872286

16

10

900829353

10

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.