نمرات درس تحلیلی ازاستراتژی های سازمانی موفق وناموفق
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت اجرایی

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  تحلیلی ازاستراتژی های سازمانی موفق وناموفق

رشته : مدیریت اجرایی

تاریخ اعلام نمره : 7/5/91

نام استاد : جوانمرد

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

891242259

16

2

891230916

16.5

3

891240568

20

4

900828729

17

5

891243741

20

6

891239704

20

7

891246206

18

8

891255482

18

9

891243646

18

10

891241437

19

11

891245098

18

12

891226532

19

13

891236089

20

14

891239517

17

15

891239557

20

16

891239664

19

17

891239529

18

18

891243600

18

19

 

 

20

 

 

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.