برنامه امتحانات رشته مدیریت دولتی
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، مدیریت دولتی

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مرتضی  قاسمی

چهارشنبه

6/11/89

13-11

2

تحقیق در عملیات پیشرفته

جوانمرد

شنبه

25/10/89

30/16-30/14

3

نظام های اداری تطبیقی پیشرفته

حمید رضا قاسمی

یکشنبه

26/10/89

13-11

4

فرآیند خط مشی گذاری

حمید رضا قاسمی

یکشنبه

26/10/89

30/16-30/14

5

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

جوانمرد

پنج شنبه

30/10/89

30/16-30/14

6

تحلیل آماری

سعیدی فر

شنبه

2/11/89

30/10-30/8

7

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

غفاری آشتیانی

شنبه

2/11/89

13-11

8

مدیریت استراتژیک  پیشرفته

مرتضی قاسمی

دوشنبه

4/11/89

30/16-30/14

9

مدیریت منابع انسانی  پیشرفته

رفیعی

جمعه

8/11/89

13-11

10

تئوریهای مدیریت پیشرفته

غفاری آشتیانی

جمعه

8/11/89

13-11

11

بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

رفیعی

جمعه

8/11/89

30/16-30/14