نمرات درس شیمی آلی پیشرفته
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٧  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، شیمی تجزیه

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  شیمی آلی پیشرفته

رشته : شیمی تجزیه

تاریخ اعلام نمره : 7/5/91

نام استاد : ابراهیمی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

881057616

15

2

891237810

14

3

900820441

19

4

900820438

18

5

900808905

19.5

6

900825802

11

7

900823424

غ

8

900823304

18

9

900859559

19

10

900827001

14

11

891239430

11.5

12

900823548

15

13

900829062

13

14

900827148

18

15

900825639

15

فرصت ثبت اعتراض نمره  : فقط یک هفته پس از تاریخ اعلام نمره بوده و به درخواستهای بعد از یک هفته رسیدگی نمی شود. فرم تجدید نظر را از قسمت صفحات وبلاگ دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس : اراک-میدان حافظیه-بلوار حافظ-بلوار وحدت –دانشگاه علوم و تحقیقات مرکزی-اراک –اداره آموزش ارسال فرمایید.