نمرات درس مسائل جاری درحسابداری
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/٤  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، حسابداری

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  مسائل جاری درحسابداری

رشته : حسابداری

تاریخ اعلام نمره : 4/5/91

نام استاد : حاجیها

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900830451

19

2

891238001

17

3

900825096

12.25

4

900809050

17

5

900825201

17

6

900817820

19

7

900825621

14

8

891231674

غ

9

900825127

16.5

10

891236767

15

11

900808841

17

12

891231307

14.25

13

900830836

18.25

14

900861166

14.75

15

900868785

19

16

900825079

15.75

17

900809060

16