برنامه امتحانات رشته معماری
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی: علوم و تحقیقات اراک ، معماری

ردیف

نام درس

نام استاد

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

1

طراحی  معماری 2

تیموری

چهارشنبه

27/11/89

تحویل  نهایی طرح

2

معماری همساز با اقلیم

ملک حسینی

شنبه

2/11/89

30/16-30/14

3

طرح معماری 1

حسامی

چهارشنبه

27/11/89

تحویل نهایی طرح

4

روش تحقیق  معماری

ملک حسینی

دوشنبه

11/11/89

30/16-30/14

5

نظریه های مکان یابی

جودکی

سه شنبه

28/10/89

30/16-30/14