نمرات درس طراحی مدارهای مجتمع خطی
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۳  کلمات کلیدی: دانشگاه علوم و تحقیقات اراک ، مهندسی برق الکترونیک

نمرات پایان نیمسال 2-91-90

نام درس :  طراحی مدارهای مجتمع خطی

رشته : برق-الکترونیک

تاریخ اعلام نمره : 3/5/91

نام استاد :  عفیفی

ردیف

شماره دانشجویی

نمره

1

900813833

14.5

2

891239101

15

3

891242685

14.5

4

900854305

15

5

891239496

غ

6

900825059

16

7

891243083

13.75

8

891241878

12.5

9

900854580

14

10

891239532

18.5